แอดไลน์ ID
0841166700 0863103946
บทความของเรา
ทำไมต้องใช้สายพานลำเลียง
4 พฤษภาคม 2564 10:55 เข้าชม 934 ครั้ง
ขนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า  ซึ่งการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการและรวดเร็ว ถือว่าเป็นการบริการที่ประทับใจและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า  ดังนั้นการใช้ระบบสายพานลำเลียง มีประโยชน์ดังนี้
1.การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
1.1 ช่วยลดค่าแรงงานคน ปัจจุบันค่าแรงงานมีอัตราที่สูงขึ้นมาก การใช้สายพานลำเลียงทำให้
      ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก
 1.2 ช่วยลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุ วัสดุตกหล่นจากอุบัติเหตุต่างๆ ระบบสายพานลำเลียง
      มีการป้องกันวัสดุตกหล่นที่ดี มีอัตราความเสียหายน้อยมาก
 1.3 ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง เช่น กระสอบบรรจุ ถุง หรือรถเข็นต่างๆ
 1.4 ลดจำนวนแรงงานและพนักงานที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น กรรมกรขนส่งสินค้าซึ่งแต่เดิมต้องใช้จำนวน
      มากในการขนย้าย 
2. ส่งเสริมปริมาณการขายได้มากขึ้น
2.1 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้กับลูกค้า
2.2 ช่วยให้เกิดการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
2.3  ช่วยในการเพิ่มปริมาณการขาย สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละปริมาณมากขึ้น
3 .เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
3.1  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานง่ายขึ้น
3.2  ปรับปรุงความปลอดภัยของคนงานวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
3.3 เพิ่มปริมาณในการขนย้ายสินค้าได้มากขึ้น
4. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
4.1 ลดระยะเวลาในการรอคอยรับบริการ
4.2 ลดความตึงเครียดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
4.3 สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการได้มากขึ้น
  จากที่กล่าวมาทำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ระบบสายพานลำเลียงกันมากขึ้น แต่การเลือกใช้สายพานลำเลียงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดด้วย

Picture

Share
Line