แอดไลน์ ID
0841166700 0863103946
สินค้าของเรา

หมวดหมู่ : Conveyor

ชื่อสินค้า : สกรูลำเลียง (Screw Conveyor)

สกรูลำเลียง (Screw Conveyor) ใบเกลียวลำเลียง เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับขนถ่ายวัสดุต่างๆ ส่วนมากจะนิยมใช้ในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล
ผู้เข้าชม 1051 คน สนใจสินค้านี้

สกรูลำเลียง(Screw Conveyor) ใบเกลียวลำเลียง เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับขนถ่ายวัสดุต่างๆ ส่วนมากจะนิยมใช้ในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล เช่น แป้ง,ข้าว,ทรายแห้ง,ซีเมนต์,
เม็ดพลาสติกและเมล็ดธัญพืชการเกษตร เป็นต้น สกรูลำเลียง จะมีชิ้นส่วนประกอบหลักที่สำคัญประกอบด้วย 3 อย่างหลักๆ คือ
– รางตัวถังหรือท่อลำเลียง
– ใบเกลียวสกรูขนถ่าย
– ต้นกำลังขับหรือมอเตอร์
ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในแนวระนาบหรือแนวลาดเอียง เช่น รางสกรูลำเลียง (Screw Chute Conveyor) ลำเลียงในแนวระนาบ ,ท่อสกรูขนถ่าย (Screw Pipe Conveyor) ลำเลียงในแนวลาดเอียง ขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้งานต้องการลำเลียงวัสดุอะไร ในทิศทางไหน